სელიმ და ქერიმ ალთინოკები

ივერია - ბრილიანტი - Iveria - Brilliant

ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ნერმინ ალიევა Nermin Alyeva

https://www.youtube.com/watch?v=rcLe9zwwPCI&feature=youtu.be