ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ივან გრიცავი Ivan Gritsav

https://www.youtube.com/watch?v=fQZwTW5JFvI&feature=youtu.be

ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – მარიამ კამარა Mariam Kamara

https://www.youtube.com/watch?v=WPlNPECMm_Y&feature=youtu.be

ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ჰოვანესიანი Kristina Hovanesyan

https://www.youtube.com/watch?v=j0I4Vj4Rx50&feature=youtu.be