ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ივან გრიცავი Ivan Gritsav

https://www.youtube.com/watch?v=QgnwswiQGns&feature=youtu.be

ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – მარიამ კამარა Mariam Kamara

https://www.youtube.com/watch?v=cNGR781hDp8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2eiUGCoiT8o&feature=youtu.be