ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ტატიანა ბატურინა Tatyana Baturina

50