ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – სალომე დაღუნდარიძე Salome Daghundaridze

1019