დავით გასპარიანცი – ივერია ბრილიანტი – Davide Gaspariants – Iveria Brilliant

1647