ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ჯულია ვალჩინა Julia Walchina

1462