ივერია – ბრილიანტი – ვლადა უმრიხინა Iveria – brilliant – Vlada Umrikhina

187