ივერია – ბრილიანტი – Iveria – სალომე დაღუნდარიძე – Salome Daghundaridze

165