ივერია – ბრილიანტი – Iveria Brilliant – მარეხი მურღულია Marekhi Murghulia

121