ივერია – ბრილიანტი – Iveria Brilliant – – მეჰრაჯ დუნიამალიევი – Mehraj Duniamalyev

1011