ივერია – ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ნერმინ ალიევა – Nermin Alyeva

981