ივერია – ბრილიანტი – Iveria Brilliant – ნუგზარ ჯორბენაძე – Nugzar Jorbenadze

69