ივერია ბრილიანტი Iveria Brilliant – ქრისტინა ჰოვანესიანი Kristina Hovanesyan

226