ივერია ბრილიანტი – Iveria Brilliant – სალომე დაღუნდარიძე – Salome Daghundaridze

65