სელიმ და ქერიმ ალთინოკები

97

ივერია – ბრილიანტი – Iveria – Brilliant