სერგო ვარდოსანიძე: ხომ არ მეჩვენება?…

2355

„ხომ არ მეჩვენება?.. განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე დევს განახლებული საათობრივი ბადის პროექტი (2019-2024 წ.წ), სად არის საქართველოს ისტორია? საბაზო საფეხურის საათობრივი ბადე ქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის კლასები VII კლასი VIII კლასი IX კლასი საგნები I ს II ს I ს II ს I ს II ს, სახელმწიფო ენა;

1. ქართული ენა და ლიტერატურა 5 5 5 5 5 5 მათემატიკა;

2. მათემატიკა 5 5 5 5 5 5 პირველი უცხოური ენა;

3. ინგლისური ენა 3 3 3 2 2 2;

4. მეორე უცხოური ენა 2 2 2 2 2 2, საზოგადოებრივი მეცნიერებები;

5. ისტორია 2 2 2 3 3 3;

6. გეოგრაფია 2 2 2 2 2 2;

7. „მოქალაქეობა“ 2 2 1 1 1 1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;

8. ბიოლოგია 2 2 2 2 2 2;

9. ქიმია 2 2 2 2;

10. ფიზიკა 2 2 2 2 2 2 ტექნოლოგიები;

11. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 1 1 1 1 სპორტი;

12. სპორტი 2 2 2 2 2 2 ესთეტიკური აღზრდა;

13. ხელოვნება 2 2 2 1 1 2;

14. მუსიკა 2 2 1 2 2 1 არჩევითი საგნები;

15. 1 1 1 1 1+1 1+1 საათების ჯამური რაოდენობა 33 33 33 33 33 33…

არსებული გეგმით 2018 წლამდე იყო როგორც დამოუკიდებელი საგანი, 2019 -2024 წლის სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულია იგი ისწავლებოდეს მსოფლიო ისტორიასთან ერთად, რაც არ მიმაჩნია სწორად“,  – ამ საინტერესო და შემაშფოთებელ ამბავს აქვეყნებს საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორი სერგო ვარდოსანიძე.