დავუთ კაპტან წლის საუკეთესო პოეტი – Davut Captain Best Poet of the Year

1041

პროექტი ხორციელდება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, ცხუმ-აფხაზეთისა და ბიჭვინთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი, ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით.

პროექტი ხორციელდება 2013 წლიდან

დაუთ კაპტან – წმინდა ილია მართლის (ჭავჭავაძის) გაზეთ „ივერიის“ სახელობის პროზა-პოეზიის საერთაშორისო პრემია – „ივერიის“ 2021 წლის ლაურეატი ნომინაციაში „წლის საუკეთესო პოეტი“

დავუთ კაპტან – „წლის საუკეთესო პოეტი“ – „Davut Captain Best Poet of the Year

BORÇKA
Çoruh’un bağrını yarıp geçiyor,
Deviskel Suyu sel olup taşıyor.
Çkala Suyu bundan geri kalmıyor,
Yerin çok daracık,Ah! Borçka,Borçka,

En eski semtinin adı Mahalle,
Sonradan değişmiş,Yeniyol ile
Merkeze bağlanmış,köprüleriyle
Kabına sığmıyor ,Ah! Borçka,Borçka.

Maradit Caddesi uzar da uzar,
Gündoğdu dolmuş,dolacağı kadar
Agara Mahallen barajda yatar,
Tek yer,göğe doğru,Ah! Borçka,Borçka.

Opuca mahallen,nefes aldırır
Hemi de mahpusları barındırır.
Deviskel Deresi bina kaldırır,
Bil ki unutmadık,Ah! Borçka,Borçka.

Kars Caddesi de gittikçe daralır,
Orada her çeşit insan yer bulur.
Birçok köy servisi yolcusun alır
Otopark yerin dar,Ah! Borçka,Borçka.

Cami önü meydan küçücük kalmış,
Kereste fabrikası çarşı olmuş.
Belediye gelip yanına konmuş.
Park-Bahçelerin yok,Ah! Borçka,Borçka

.Murgul Suyu artık barajin olmuş,
Kiremit ocakları suyla dolmuş.
Kuru köprüsü de nasibin almış.
Baraj da dert oldu,Ah! Borçka,Borçka,

Borçka’nın dertleri hiç bitmiyor.
Kaptan’ım kalemim buna yetmiyor,
Gidenlerin çoğu geri dönmüyor,
Çareler tükenmez,Ah! Borçka,Borçka

DERTLİ ÇORUH

Kıvrıla kıvrıla durmaz akardın,
Nice nicesine canlar yakardın,
Nisanda mayısta coşar taşardın,
Dizginlendin sen de ey dertli Çoruh.

Kızıl,kızıl akar toprak taşırdın,
Kabına sığmaz bendin taşardın,
Kaptıklarını Batum’a atardın,
Masunlaştın sen de ey dertli Çoruh.

Sana güven olmaz çok korkulurdu,
İyi yüzücü bile yorulurdu,
Yazdan yaza suyun zor durulurdu,
Durgunlaştın sen de ey dertli Çoruh .

Kumun ve çağılın çok da meşhurdu,
Etrafın çakıl taşlarla doluydu.
Çok oynadığımız beş taş oynuydu,
Şimdi hiçbiri yok ey dertli Çoruh.

Yeni barajlarla suyun duruldu,
Anılar saklandı suya gömüldü,
Borçka’mıza tehlikeler göründü,
Halen korku saçan ey dertli Çoruh.

Dedeler senle Batum’a yolcu taşırmış,
Gidişin daha kolay,dönüşün çok zormuş,
Kaptan soyadımız ondan verilmiş,
Hepsi tarih oldu ey dertli Çoruh.

ADAGÜL

Herkesin köyü kendine güzel mi güzel,
Bizimkininse adı da özel mi özel,
Bütün köylerin adı değişir iken,
Senin adın değişmedi güzel ADAGÜL.

Katiphanların vardı,Çoruh’un kenarı,
Orada meşhurdu tuğla ocakları.
Unutulur mu?Kumlukta dut ağaçları,
Baraj mahalleni aldı güzel ADAGÜL.

Sıkbağı’nı anlatmaya dilim varmıyor.
Şimdi onun yerinde de yeller esiyor.
Ahaldaban nasibini almış kayıyor.
Kayıpların geri gelmez güzel ADAGÜL

Karapati,Orikilde’si ve Nashidi,
Karakaya,Ramizi Kana,Sainzle’si,
Balasketi’de doğdu Sancal Mahallesi.
Seni unutmak ne mümkün güzel ADAGÜL.

Nakerahev’de bereketli çayırların,
Gece gündüz dönerdi sel değirmenlerin.
Kıvrıla kıvrıla yükseliyor yolların,
Çam ağaçların çoğalmış güzel ADAGÜL.

Nasesvavi,Skarotvali,ve Thilvana’sı,
Karşı-beri durur,Ahatoğlu Mahallesi.
Paşaoğullarıdır eski sülalesi,
Çevrenin de merkeziydin güzel ADAGÜL.

Sacami Kilde Ebrika’da, Petrulundur.
Sudnaras  Kanaebi karşıda durur,
Marmasminda’daki kilise meşhurdur.
Nigya-Ebrika senindi güzel ADAGÜL.

Tsiv Plake’nin altında Cincara Kana var
Kvişnara tatlı yamaçtır Mekeze  bakar
Mezarlıklar taşlarıyla yürekler yakar
İrsa Ebrika arası güzel ADAGÜL.

Taştandır okulun,Borçka’nın en eskisi,
Okurmuş burada yerlisi yabancısı.
Unutma ilk öğretmen Abdullah Hocayı,
İlim İrfan yuvasıdır güzel ADAGÜL.

Tekavri,Cabukti,Ahoebi-Kodela,
Kasratı,Samziyarı da Venahikana,
Bunlar yer adlarımızdır unutmayana
Bağın ayrı,dağın ayrı,güzel ADAGÜL.

Mayro Bostan’ı,Narozavli, Kalos Tavi,
Haroebi,Arabavli ile Şvatheyi,
Nasıl unuttum,bizim Rasimi Kanayı
Meyven bol,tütün meşhurdu güzel ADAGÜL

Sahasco ile Liyonca karşı karşıya,
Katiphanları’nın eskiden adı Ğniya,
Sakeni,Saturihevi ve Karakaya,
Yer adların saymakla bitmez güzel ADAGÜL.

Sakorkilde,Purnihevi kaldı Scitlobi,
Yukarıda da unuttuk Hemşinoğlebi,
Var orda Ziskvili Kari,Dreganduhevi,
Daha sonra çok değiştin güzel ADAGÜL.

Kokoba Kalo,Nadikvara,Sabaduri,
Calemnar,Thilebi,Hurmebi,Nakeravi.
Tuti Ziri,Venahebi da Napuzari,
Merkez,Came Kari,Bendi güzel ADAGÜL.

Büyük Mezarlığın önündedir Düzebi,
Oradaki Sahantaşı,Kilise Karı,
Phakoebi,Zlevli,büyük Vardikanası,
Nabokvar,Sablute senin güzel ADAGÜL.

Maryam Kildesi’nden sonra Leğvi Dibesi,
Yukarıda Coşkuni Kana ve Tepesi,
Meşhurdur Tanahrodaki manntar sefası,
Saymakla bitmez yerlerin, güzel ADAGÜL.

Yine unuttuk,Tiripebi,kari ziri,
Bostnebi,Lahana Kana,Maşini Kari
Gadağmitis çayrebi da nekrebis ziri,
Vaşli Ziri Panti Ziri güzel ADAGÜL.

Zemo Adagül’i en büyük mahalle,
Ceperoğlu,Gosracoğlu büyük sülale,
Hacoğlu,Kadoğlu,Bekiroğlu el ele,
Büyük Eğitmenin vardı güzel ADAGÜL.

Yukarı Adagül…Vaşlana…söz yetmiyor.
Hepsini tek tek yazmaya kalem tutmuyor.
Davut Kaptan’ım Köyüme hasret bitmiyor,
Herkes gibi çok… özledim güzel ADAGÜL.

KADINSIZ OLMAZ

Yaşam çileleri başlar doğuştan,
Anlamak çok zordur bunu en baştan
Bazısı çıkarır ekmeği taştan,
Erkeksiz olur da kadınsız olmaz.

Her biri bir bütünün yarısıdır.
Kadın ocağının da yuvasıdır,
Erkek ise kadının aynasıdır.
Erkeksiz olur da kadınsız olmaz…

Kadındır biz erkeklerin baş tacı,
Onlar hem anadır,hemi de bacı,
Ayırım ve zulüm hepsinden acı,
Erkeksiz olur da kadınsız olmaz…

Kaptan’ım sözlerim her iki cinse,
Kabahat kürk olsa giymiyor kimse,
Evlilikler çok ağır bir yük ise
Dengi dengine, tadına doyulmaz…