ვიდას კავიდას კავალიაუსკასის სახელი ეწოდა

893

6 ივნისს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა აკადემიური საბჭო, რომელსაც დაესწრო ლიეტუვის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში ანდრიუს კალინდრა. აკადემიური საბჭოს მიერ, საქართველოს ტექნიკური უნივერიტეტის რექტორის, აკადემიკოს დავით გურგენიძის წინადადებით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედ ლიეტუვური ენისა და კულტურის ცენტრს, მიენიჭოს ცენტრის დამფუძნებლისა და დიდი ხნის ხელმძღვანელის, პროფესორ ვიდას კავალიაუსკასის სახელი, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში გარდაიცვალა.

უნივერსიტეტის აკადემიურმა საზოგადოებამ უმაღლესი შეფასება მისცა პროფესორ კავალიაუსკასის საქმიანობას და განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის, გარდაცვლილი პროფესორი დააჯილდოვა უნივერსიტეტის უმაღლესი ჯილდოთი – ოქროს მედალით. უნივერსიტეტის რექტორმა, აკადემიკოსმა დავით გურგენიძემ აღნიშნა, რომ პროფესორ კავალიაუსკასის გარდაცვალება ძალიან დიდი დანაკარგია არა მხოლოდ ლიეტუვური კულტურისა და ენის ცენტრისათვის, არამედ მთლიანად უნივერსიტეტისათვის. ლიეტუვური ენისა და კულტურის ცენტრის აქტიური მუშაობის შედეგად, საქართველოდან 300-ზე მეტ სტუდენტს საშუალება ჰქონდა ლიეტუვური ენა უფასოდ შეესწავლა, ზოგიერთმა კი, ენის დაუფლების შემდეგ, შეძლო გაეგრძელებინა სწავლა ლიეტუვის უმაღლეს სასწავლებლებში. რექტორის განცხადებით, „ლიეტუვური ენისა და კულტურის ცენტრმა და მისი დამაარსებლის, პროფესორ კავალიაუსკასის საქმიანობამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ორმხრივი აკადემიური გაცვლის გაღრმავებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გააგრძელებს ცენტრის სრულ მხარდაჭერას, რომლის აქტიური მუშაბითაც ძლიერდება ლიეტუვასა და საქართველოს შორის მეგობრული კავშირები “.

ელჩმა ანდრიუს კალინდრამ სიტყვით მიმართა აკადემიური საბჭოს წევრებს, მადლობა გადაუხადა უნივერსიტეტის რექტორს და აკადემიურ საზოგადოებას ლიეტუვური ენისა და კულტურის ცენტრის მუდმივი მხარდაჭერისთვის და გადაწყვეტილებისთვის, რომ ცენტრს მიენიჭოს ვიდას კავალიაუსკასის სახელი, პროფესორის ხსოვნის პატივსაცემად. „ახალგაზრდების აკადემიური გაცვლა, ორი ქვეყნის კულტურის, ენისა და ტრადიციების გაცნობა, საუკეთესო ინვესტიციაა ლიეტუვისა და საქართველოს შორის ურთიერთობების მომავალსა და საერთო ევროპულ მომავალში“, – აღნიშნა ელჩმა სიტყვით გამოსვლისას.

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში მოქმედი ერთადერთი ლიეტუვური ენისა და კულტურის ცენტრი საქართველოს ტექიკურ უნივერსიტეტში 2012 წელს დაარსდა. ცენტრის საქმიანობა თბილისში ხორციელდება ლიეტუვის რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით.

რედაქციისგან (პრემია „ივერიისგან“): აქვე შეგახსნებეთ, რომ პროფესორ ვიდას კავალიაუსკასს მრავალი ჯილდო და ორდენი ჰქონდა, მათ შორის ლიეტუვის პრეზიდენტისგან იყო დაჯილდოებული ღირსების ორდენით, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ბრწყინვალების ორდენით, რომლებსაც, ჩვენდა საამაყოდ ემატება „წმინდა ილია მართლის (ჭავჭავაძის) გაზეთ „ივერიის“ სახელობის პროზა-პოეზიის საერთაშორისო პრემია – „ივერიის“ ლაურეატობა და წმინდა ილია მართლის ორდენი და ლაურეატობა – „ქართულ-ლიეტუვური კულტურის განვითარებისათვის“. ვიდას კავალიაუსკასთან პრემია „ივერიის“ ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობა გვაკავშირებდა და დიდი სამომავლო გეგმები გვქონდა ქართულ-ლიეტუვირ ხელოვნების საკითხებში.

Birželio 6 d. Sakartvelo technikos universitete įvyko akademinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo LR ambasadorius Sakartvele Andrius Kalindra. Posėdžio metu rektoriaus, akademiko Davit Gurgenidze teikimu priimtas sprendimas Lietuvių kalbos ir kultūros centrą prie Tbilisio technikos universiteto pavadinti šių metų gegužę netikėtai mirusio centro įkūrėjo ir ilgamečio vadovo, profesoriaus Vido Kavaliausko vardu.

Universiteto akademinė bendruomenė, vertindama prof. Kavaliausko veiklą bei indėlį dvišalių santykių plėtros švietimo ir mokslo srityse, taip pat po mirties skyrė profesoriui aukščiausią universiteto apdovanojimą – aukso medalį. Universiteto rektorius, akademikas Davit Gurgenidze pažymėjo, kad profesoriaus Kavaliausko mirtis yra didžiulė netektis ne tik Lietuvių kalbos ir kultūros centrui, bet ir visam universitetui. Lietuvių kalbos ir kultūros centro dėka daugiau nei 300 kartvelų studentų turėjo galimybę nemokamai mokytis lietuvių kalbos, dalis jų, išmokę lietuvių kalbos, galėjo tęsti studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. „Lietuvių kalbos ir kultūros centro bei jo ilgamečio vadovo prof. Kavaliausko veikla itin svariai prisidėjo stiprinant dvišalius akademinius mainus. Technikos universitetas ir toliau visapusiškai rems centro veiklą, kurio dėka stiprinami Lietuvos ir Sakartvelo draugystės saitai“, teigė Universiteto rektorius.

Ambasadorius A.Kalindra kreipdamasis į akademinės tarybos narius padėkojo rektoriui D.Gurgenidze ir universiteto akademinei bendruomenei už tęstinę paramą Lietuvių kalbos ir kultūros centrui bei priimtus sprendimus, pagerbiant profesoriaus atminimą, suteikti centrui naują pavadinimą. „Jaunimo mainai, dviejų šalių kultūrų, kalbos bei tradicijų pažinimas yra geriausia investicija į Lietuvos ir Sakartvelo santykių ateitį bei bendrą europinę ateitį“, susirinkusiems savo kalboje pažymėjo ambasadorius.

Vienintelis Pietų Kaukazo valstybėse veikiantis Lietuvių kalbos ir kultūros centras Tbilisyje įkurtas 2012 metais. Centro veiklą Tbilisyje remia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

On June 6 a meeting of the Academic Council of the Georgian Technical University was held, which was attended by the Ambassador of the Republic of Lithuania to Georgia, Andrius Kalindra. The Aacademic Council, at the proposal of the Rector of Georgian Technical University, Davit Gurgenidze, made a decision to name the Lithuanian Language and Culture Center at Georgian Technical University, after the founder and long-time leader of the Center, who passed away in May of this year, Professor Vidas Kavaliauskas.

The academic community of the university in evaluating Prof. Kavaliauskas’ activities and contribution to the development of bilateral relations in the fields of education and science also awarded the professor posthumously, the highest award of the university – the gold medal. The Rector of the University, academician Davit Gurgenidze, pointed out that the death of Professor Kavaliauskas is a great loss not only for the Lithuanian Language and Culture Center, but the University as a whole. Thanks to the work of the Lithuanian Language and Culture Center, more than 300 students from Georgia had the opportunity to learn the Lithuanian language for free, and some of them, having mastered the language, were able to continue their studies in Lithuanian higher education institutions. “Lithuanian Language and Culture Center and its long-time manager Prof. Kavaliauskas’ activities contributed significantly to the strengthening of bilateral academic exchanges. The Technical University will continue to fully support the activities of the center, thanks to which friendship ties between Lithuania and Georgia are strengthened”, said the Rector of the University.

Addressing the members of the academic council, Ambassador Andrius Kalindra thanked the Rector and the academic community of the University for their continuous support to the Lithuanian Language and Culture Center and the decisions taken to give the center a new name in honor of the professor’s memory. “Youth exchange, getting to know the cultures, language and traditions of the two countries is the best investment in the future of relations between Lithuania and Georgia as well as the common European future,” the Ambassador noted in his speech.

The only Lithuanian language and culture center operating in the South Caucasus states was established in Georgian Technical University in 2012. The activity of the center in Tbilisi is supported by the Ministry of Education, Science and Sports of the Republic of Lithuania.

Iš redakcijos („Iverijos“ apdovanojimas): Norime priminti, kad profesorius Vidas Kavaliauskas buvo apdovanotas daugybe apdovanojimų ir ordinų, tarp jų – Lietuvos prezidento Garbės ordinu, taip pat Lietuvos Respublikos Prezidento garbės ordinu. Gruzija, prie kurios didžiuojamės galėdami pridėti „Šv. Ilijos teisuolio (Chavchavadze) laikraščio „Iveria“ tarptautinę prozos-poezijos premiją – „Iverijos“ laureatą ir Šv. Ilijos teisuolio ordiną bei laureatą – „Už plėtrą gruzinų-lietuvių kultūros“. Glaudus bendradarbiavimas su Vidu Kavaliausku „Iverijos“ premijos rėmuose mus siejo, turėjome didelių ateities planų gruzinų-lietuvių meno klausimais.